ekrem-demirtas5Enerji Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Doğalgaz, dünyada ve ülkemizde kullanımı çok hızlı artan bir üründür.

Dünya enerji tüketiminde % 23,7’lik payıyla petrol ve kömürün ardından üçüncü kaynak durumundadır.

Ülkemizin mevcut doğalgaz rezervi ise son derece düşük bir oranda olup ihtiyacımız olan doğalgazın % 98,2’si ithal edilmektedir.

Bu kadar dışa bağımlı olmamıza karşın ülkemizin enerji tüketimi içinde % 31 pay ile doğalgaz birinci sırada yer almaktadır.

Son 10 yılda doğalgaz tüketiminin yaklaşık 2,3 kat arttığı görülmektedir.  

Doğalgazda tamamen dışa bağımlı olmamız nedeniyle arz güvenliği ve rekabet koşullarının sağlanmasını bizim için hayati önem taşımaktadır.

Dışa bağımlı olduğumuz bu sektörde bir yandan tamamen dışımızdaki sorunlar ile uğraşırken diğer yandan da ülkemizde iç piyasalarda, sektöre yönelik mevzuat ve uygulama gibi alanlarda önemli bir takım sorunlar bulunmaktadır.  

Bu sorunların bilincinde, ilk olarak 2014 yılının Mayıs ayında sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir toplantı sonrasında, Doğalgaz Santralleri’mizin sorunlarına çözüm aramak, santraller arası dayanışma ve işbirliğimizi arttırmak amacıyla bir dernek kurulması yönünde mutabakata vardık.

Daha sonra tüm Türkiye’deki sektör temsilcilerimize gönderdiğimiz bir yazı ile bu niyetimizi açıkladık ve işbirliği yapmaya davet ettik.

16 Kurucu Üye ile 22 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz imza töreni ile “Anadolu ve Trakya Doğalgaz Santralleri Derneği”mizi kurduk.

Şu anda sektörün önde gelen temsilcileri olan üyelerimiz ile etkin bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Derneğimiz, doğalgaz santralleri yetkililerini tek çatı altında toplayan ilk dernek olma özelliğini taşımaktadır.

Derneğimizin çalışmalarının, ülkemizde faaliyet gösteren doğalgaz santralleri temsilcilerinin geniş katılımıyla başarılı olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle hedefimiz en geniş katılımı sağlayarak derneğimizi büyütmek ve sektörümüzün sorunlarına hep birlikte çözüm aramaktır.   

Bu vesileyle; Anadolu ve Trakya Doğalgaz Santralleri Derneği’nin çalışmalarına görüşleriyle yön veren tüm üyelerimize teşekkür ederken, Derneğimize tüm doğalgaz santrali yetkililerini üye olarak kabul etmekten memnuniyet duyacağımızı belirtir, Derneğimizin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

 

Saygılarımla,

Ekrem DEMİRTAŞ
Anadolu ve Trakya Doğalgaz Santralleri Derneği
Kurucu Başkanı
İzmir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı