dogsant genel kurul

DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 23/05/2017 tarihinde saat 15.00’da Noktalı Sokak, Kavaklıdere, 06700, Ankara adresindeki Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 15/06/2017 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Derneğimizin genel kurul toplantısına katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Ekrem DEMİRTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

1. Açılış
2. Divan seçimi ve toplantı tutanağının imzası konusunda divana yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibra edilmesi
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibra edilmesi
5. Ocak – Aralık 2016 ve Ocak – Mayıs 2017 dönemi faaliyet dönemi gelir gider hesaplarının okunması ve kabulü
6. Dernek organlarının seçimi
o Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyelerinin seçimi
o Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyelerinin seçimi
7. 2017 yılı Çalışma Raporunun görüşülmesi
8. 2017 yılı aidat rakamlarının belirlenmesi
9. Dilekler ve kapanış