dogsant genel kurul

DUYURU:

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 10/05/2016 tarihinde saat 10.30’da Noktalı Sokak, Kavaklıdere, 06700, Ankara adresindeki Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 16/06/2016 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Derneğimizin genel kurul toplantısına katılmanız hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Ekrem DEMİRTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

1. Açılış
2. Divan seçimi ve toplantı tutanağının imzası konusunda divana yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibra edilmesi
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibra edilmesi
5. Ocak – Aralık 2015 ve Ocak – Mayıs 2016 dönemi faaliyet dönemi gelir gider hesaplarının okunması ve kabulü
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi
7. Dernek organlarının seçimi ve mevcut üyelerin durumunun değerlendirilmesi
-- Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyelerinin seçimi
-- Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyelerinin seçimi
-- Derneğimiz üyelerinden RB Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Dernek üyeliğinden çıkarılması
8. 2016 yılı Çalışma Raporunun görüşülmesi
9. 2016 yılı aidat rakamlarının belirlenmesi
10. Dilekler ve kapanış