Derneğimizin ilk Genel Kurulu 12.12.2014 Cuma günü Ankara’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul’a Anadolu ve Trakya Doğalgaz Santralleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Sarıoğlu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sırrı Vural Bilen, Yönetim Kurulu Lütfi Tuğra Uysun, DOĞSANT Kurucu Üyeleri Gökhan Yardım, Cem Çokrak, Haydar Atılgan, Mehmet Ata Kasap, DOĞSANT Üyesi Enver Kayalı ile Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş.’den İbrahim Dikcan, Yeni Uşak Enerji A.Ş.’den Cenk Küçük, Akfen Enerji Yatırımları Holding A.Ş.’den Metin Yıldıran, Ataer Enerji Üretim A.Ş.’den Recep Aydın ve İTOB OSB Müdürü Mutlu Kenanoğlu katılmıştır.

Toplantının açılış konuşması ve Divan başkanlığını yapan DOĞSANT Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, doğalgazda dışa bağımlılığımız, enerji piyasasındaki dengesizlikler gibi pek çok sorun nedeniyle doğalgaz ile elektrik üreten santraller olarak sıkıntılar olduğunu, bu sorunlarımıza çözüm aramak için birlik olmak gerekliliği düşüncesinden hareketle Dernekleşme fikri üzerinde uzlaştıkları, 2014 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen toplantı sonucunda; “Doğalgaz santrallerimizin sorunlarına çözüm aramak, santraller arası dayanışma ve işbirliğini arttırmak amacıyla bir dernek kurmak” konusunda mutabakata varıldığı, sektörün tüm üyelerine bilgi vererek, kurucu ortak olmaya davet edildiğini ve 16 Kurucu Üye ile 22 Ağustos 2014 tarihinde imza törenini gerçekleştirerek “Anadolu ve Trakya Doğalgaz Santralleri Derneği”ni kurduklarını, 3 Eylül 2014 tarihinde Dernekler masasına başvurarak tescil işleminin tamamlandığı ve kendisinin Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildiği ve Yönetim Kurulu ile birlikte kuuluşumuzdan itibaren etkin bir çalışma temposu içerisine girildiğini ifade etmiştir.

19 üyenin toplam kurulu güç kapasitesi 6.266,033 MWM büyüklüğünde olduğunu ve söz konusu üyeler ile birlikte sektörün sorunlarına çözüm aramak suretiyle ilk ziyaretin 16 Ekim 2014 tarihinde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’a gerçekleştirildiğini belirtmiştir.

DOĞSANT Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, doğalgazın dünya enerji kaynakları arasında, % 23,7’lik payı olduğu, ülkemizin ise şanssız durumda olduğu, doğalgazın % 98.2’sini ithal ettiğimizi, sektörde maliyetlerin, elektrik fiyatlarına göre yüksek olduğunu ifade etmiştir.

Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli’ye sektöre yönelik sorun ve beklentilerini aktaran DOĞSANT Üyelerimiz,

* BOTAŞ’ın piyasada tekel oluşturması nedeniyle sıkıntı yaşandığı,
* Doğalgaz zamlarından sektörün olumsuz etkilendiği, en yüksek zam oranlarının İzmir’de görüldüğü,
* Elektrik piyasası içinde doğalgaz santrallerinin farklı bir alan olarak değerlendirilmesi gerektiği,
* Finansman konusunda sıkıntılar yaşandığı,
* Türkiye’de nükleer santral kurulsa dahi doğalgaz santrallerine ihtiyaç olduğu,
* Sektördeki kötü gidişat nedeniyle doğalgaz santralleri firmalarının yurtdışına taşınma konusunu zaman zaman gündemlerine alabildiği,
* Doğalgaz sektörünün sorunlarının tartışılacağı Bakanlık nezdinde bir doğalgaz çalışma komitesinin kurulması,
* Doğalgaz santrallerinin önemli oranlarda borçları olduğu,
* Doğalgaz fiyatlarının 2010’dan beri yaklaşık % 70 artmış olmasının sektörü olumsuz etkilediği,
* Tedarik şirketleri ve dağıtım şirketlerine görevler verilerek yedek kapasite tutma zorunluluğu getirilebileceği,
* Kredi ödemelerinin sektörün belini büktüğü,
* BOTAŞ’tan yapılan bildirimlerin geç iletilmesinin önemli sıkıntılar yarattığı,
* EÜAŞ santrallerinin bakıma girme zamanlarının sektör tarafından bilinmediği, bu yönde şeffaflığın sağlanması,
* Doğalgaz tahminleri konusunda da sıkıntılar yaşandığı, bu nedenle de şeffaflık konusunun mutlaka masaya yatırılması gerektiği,
* 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun bir an önce çıkması, söz konusu kanun kapsamında veya bir Torba Yasa ile doğalgaz sözleşmelerinin damga vergisinden muaf olması yönünde düzenleme yapılması,
* TEİAŞ Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında getirilen Primer Frekans Tutma Zorunluluğu hususunun yeniden gözden geçirilmesi,
* Doğalgaz santrallerinin bulunduğu bazı bölgelerde (örneğin Tire) zaman zaman nedeni bilinmeyen elektrik kesintileri yaşandığı, bu nedenle santrallerin çalışamadığı
hususları aktarılarak yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik destek talep edilmiştir.

Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli ise; sektörün sorunlarına yönelik olarak, 6.300 MW kurulu güce sahip olan DOĞSANT Üyelerinin sorunlarının kendileri için oldukça önemli olduğunu belirtmiş, Derneğimizin sektörün tamamını yakında toplamasını umduğunu ifade ederek profesyonel bir çalışma ortamı yaratmış olmaları nedeniyle DOĞSANT Üyelerini tebrik etmiştir.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde bir çalışma komitesi kurulacağını müjdelemiş, söz konusu komiteye EPDK, BOTAŞ, TEİAŞ’ın yanı sıra DOĞSANT’ın da temsilci göndermesini istemiştir. Söz konusu çalışma komitesi ile doğalgaz santrallerinin sorunlarının tek tek masaya yatırılacağı ve her türlü soruna çözüm bulmak için el birliği ile çalışılacağını belirtmiştir.

Ayrıca, Doğalgaz Piyasası Kanunu’na yönelik Derneğimiz görüşlerinin oluşturulmasını ve kendisine iletilmesini istemiştir.

Doğalgaz santrallerine kesilen % 25 ceza oranları ile ilgili olarak BOTAŞ ile konunun görüşüldüğünü, bu doğrultuda BOTAŞ’a başvuru yapılması durumunda ceza uygulaması yapılmayacağını belirterek mağdur olan firmaları başvuru yapmaya davet etmiştir.

Doğalgaz piyasası ve elektrik piyasası arasında görülen farklı fiyat uygulamalarının da masaya yatırılacağını belirtmiş, çalışma komitesi gündemine konuyu alacaklarını ifade etmiştir.

Damga vergisinden muaf tutulmasına yönelik talebimizi Torba Yasa kapsamında değerlendirmeye alacaklarını belirtmiştir.

Primer Frekans Tutma Zorunluluğu uygulamasının düzeltilmesine yönelik çalışma başlatacaklarını ifade etmiş ve Derneğimizin, konunun TBMM gündemine alınması durumunda çeşitli girişimlerle kendilerine destek olmasını, süreci titizlikle takip edeceklerini belirtmiştir.